مشخصات مجله

نوع مجله
PubMed
کد
0147634
مخفف
Acta Obstet Ginecol Hisp Lusit
شاپا چاپی
0210-9832
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta obstetrica y ginecologica hispano-lusitana" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta obstetrica y ginecologica hispano-lusitana
تاریخ
2024/May/29
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی