مشخصات مجله

acta clinica odontologica : organo de difusion academica de sociedad antioquena de endodoncistas ... [et al.]
نوع مجله
PubMed
کد
8503035
مخفف
Acta Clin Odontol
شاپا چاپی
0120-9906
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta clinica odontologica : organo de difusion academica de sociedad antioquena de endodoncistas ... [et al.]" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta clinica odontologica : organo de difusion academica de sociedad antioquena de endodoncistas ... [et al.]
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی