پژوهش های پنبه ایران (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "پژوهش های پنبه ایران" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10452
شاپا چاپی
23455306
شاپا الکترونیکی
ناشر
مؤسسه تحقیقات پنبه کشور
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زراعت
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ج
رتبه 1400
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش های پنبه ایران
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی