پژوهش های اطلاعاتی و جنایی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "پژوهش های اطلاعاتی و جنایی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10438
شاپا چاپی
17359367
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم انتظامی امین
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم اجتماعی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
الف
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش های اطلاعاتی و جنایی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی