مشخصات مجله

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
نوع مجله
Research
کد
10430
شاپا چاپی
10279024
شاپا الکترونیکی
ناشر
معاونت امور اقتصادی- وزارت امور اقتصادی و دارائی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
اقتصاد
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش ها و سیاست های اقتصادی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی