مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
SSCI
شاپا چاپی
1746-5265
شاپا الکترونیکی
ناشر
EMERALD GROUP PUBLISHING LTD
آدرس ناشر
Floor 5, Northspring 21-23 Wellington Street, Leeds, England, W YORKSHIRE, LS1 4DL
گروه
management
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "baltic journal of management" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله baltic journal of management
تاریخ
2024/Apr/17
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی