مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
SSCI
شاپا چاپی
0521-9744
شاپا الکترونیکی
ناشر
JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO
آدرس ناشر
PO BOX 36224, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1020 ME
گروه
linguistics
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "babel-revue internationale de la traduction-international journal of translation" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله babel-revue internationale de la traduction-international journal of translation
تاریخ
2024/Apr/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی