مشخصات مجله

aibr-revista de antropologia iberoamericana
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
SSCI
شاپا چاپی
1695-9752
شاپا الکترونیکی
ناشر
ASOC ANTROPOLOGOS IBEROAMERICANOS EN RED
آدرس ناشر
CALLE FELIZ BOIX 9, MADRID, SPAIN, 28026
گروه
anthropology
زبان
spanish, castilian
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "aibr-revista de antropologia iberoamericana" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله aibr-revista de antropologia iberoamericana
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی