مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
SSCI
شاپا چاپی
2559-8201
شاپا الکترونیکی
ناشر
AKADEMIAI KIADO ZRT
آدرس ناشر
BUDAFOKI UT 187-189-A-3, BUDAPEST, HUNGARY, H-1117
گروه
linguistics
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "acta linguistica academica" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله acta linguistica academica
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی