مشخصات مجله

پژوهش در نشخوارکنندگان
نوع مجله
Research
کد
10418
شاپا چاپی
23454253
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم دام
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش در نشخوارکنندگان" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش در نشخوارکنندگان
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی