مشخصات مجله

پژوهش اطلاعاتی- امنیتی
نوع مجله
Research
کد
10404
شاپا چاپی
22519769
وب سایت
وضعیت
عدم تکمیل اطلاعات
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پژوهش اطلاعاتی- امنیتی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پژوهش اطلاعاتی- امنیتی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی