مشخصات مجله

پدافند غیر عامل و امنیت
نوع مجله
Research
کد
10400
شاپا چاپی
3602322x
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشکده علوم و فنون فارابی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم سیاسی
فعال
بله
رتبه 1396
بدون ارزیابی
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "پدافند غیر عامل و امنیت" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله پدافند غیر عامل و امنیت
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی