مشخصات مجله

بیماریهای گیاهی
نوع مجله
Research
کد
10392
شاپا چاپی
27740006
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی بیماری شناسی گیاهی ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
گیاهپزشکی
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "بیماریهای گیاهی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله بیماریهای گیاهی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی