مشخصات مجله

بهره برداری و پرورش آبزیان
نوع مجله
Research
کد
11645
شاپا چاپی
2345427X
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
شیلات
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "بهره برداری و پرورش آبزیان" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله بهره برداری و پرورش آبزیان
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی