مشخصات مجله

بهداشت مواد غذایی
نوع مجله
Research
کد
10385
شاپا چاپی
24766968
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه تبریز
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
دامپزشکی
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "بهداشت مواد غذایی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله بهداشت مواد غذایی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی