مشخصات مجله

برنامه ریزی و توسعه محیط شهری
نوع مجله
Research
کد
16017
شاپا چاپی
27833496
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه شیراز
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
معماری
فعال
بله
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "برنامه ریزی و توسعه محیط شهری" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله برنامه ریزی و توسعه محیط شهری
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی