مشخصات مجله

برنامه ریزی منطقه ای
نوع مجله
Research
کد
10373
شاپا چاپی
22516735
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه مرودشت
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
جغرافیا
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "برنامه ریزی منطقه ای" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله برنامه ریزی منطقه ای
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی