مشخصات مجله

برنامه ریزی درسی نظریه و عمل
نوع مجله
Research
کد
10370
شاپا چاپی
27830640
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی مطالعات برنامه درسی ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم تربیتی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "برنامه ریزی درسی نظریه و عمل" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله برنامه ریزی درسی نظریه و عمل
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی