مشخصات مجله

بررسی های بازرگانی
نوع مجله
Research
کد
10366
شاپا چاپی
26767562
شاپا الکترونیکی
ناشر
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
مدیریت
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "بررسی های بازرگانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله بررسی های بازرگانی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی