مشخصات مجله

بررسی مسایل اجتماعی ایران
نوع مجله
Research
کد
10363
شاپا چاپی
20088973
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه تهران
وب سایت
وضعیت
عدم تکمیل اطلاعات
زیرگروه
علوم اجتماعی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "بررسی مسایل اجتماعی ایران" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله بررسی مسایل اجتماعی ایران
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی