مشخصات مجله

اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
نوع مجله
Research
کد
10729
شاپا چاپی
23223235
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه گرگان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زیست شناسی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی