مشخصات مجله

اکو فیزیولوژی گیاهی
نوع مجله
Research
کد
10726
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تابعه ارسنجان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زراعت
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اکو فیزیولوژی گیاهی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اکو فیزیولوژی گیاهی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی