مشخصات مجله

انرژی های تجدیدپذیر و نو
نوع مجله
Research
کد
10751
شاپا چاپی
24234931
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
مکانیک
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "انرژی های تجدیدپذیر و نو" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله انرژی های تجدیدپذیر و نو
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی