مشخصات مجله

اندیشه دینی
نوع مجله
Research
کد
10745
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه شیراز
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
فلسفه و کلام
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
الف
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اندیشه دینی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اندیشه دینی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی