مشخصات مجله

اندیشه آماری
نوع مجله
Research
کد
10744
شاپا چاپی
10268944
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی آمار ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
آمار
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ج
رتبه 1399
ج
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اندیشه آماری" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اندیشه آماری
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی