مشخصات مجله

امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی)
نوع مجله
Research
کد
10738
شاپا چاپی
2476-3047
ناشر
انجمن علمی رمز ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
برق و کامپیوتر
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1400
ج
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی)" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (منادی)
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی