امنیت پژوهی (Research)

چنانچه قصد چاپ مقاله در مجله "امنیت پژوهی" دارید، می‌توانید با تکمیل فرم پایین همین صفحه درخواست خودتان را برای ما ارسال کنید. جزئیات مجله:

نوع مجله
Research
کد
10736
شاپا چاپی
17358671
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشکده علوم و فنون فارابی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم سیاسی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در
زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله امنیت پژوهی
تاریخ
2024/Jul/25
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی