مشخصات مجله

الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه
نوع مجله
Research
کد
10731
شاپا چاپی
23456361
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی ایرانی زبان و ادبیات عربی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
زبان و ادبیات
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی