مشخصات مجله

اقتصاد کشاورزی و توسعه
نوع مجله
Research
کد
10714
شاپا چاپی
10224211
شاپا الکترونیکی
ناشر
مؤسسة پژوهش‏های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعة روستایی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
اقتصاد کشاورزی
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
الف
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اقتصاد کشاورزی و توسعه" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی