مشخصات مجله

اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
نوع مجله
Research
کد
19300
شاپا چاپی
25382454
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی اقتصاد دفاع ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
اقتصاد
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اقتصاد دفاع و توسعه پایدار" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اقتصاد دفاع و توسعه پایدار
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی