مشخصات مجله

اعتیاد پژوهی
نوع مجله
Research
کد
10707
شاپا چاپی
20084307
شاپا الکترونیکی
ناشر
ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم اجتماعی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اعتیاد پژوهی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اعتیاد پژوهی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی