مشخصات مجله

اصلاح و به نژادی دام
نوع مجله
Research
کد
17154
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم دام
فعال
بله
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اصلاح و به نژادی دام" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اصلاح و به نژادی دام
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی