مشخصات مجله

اخلاق وحیانی
نوع مجله
Research
کد
10694
شاپا چاپی
23833025
ناشر
پژوهشگاه علوم وحیانی معراج
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
اخلاق
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اخلاق وحیانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اخلاق وحیانی
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی