مشخصات مجله

اخلاق در علوم و فناوری
نوع مجله
Research
کد
10693
شاپا چاپی
22517634
ناشر
انجمن علمی ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
اخلاق
فعال
بله
رتبه 1396
A
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
الف
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اخلاق در علوم و فناوری" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اخلاق در علوم و فناوری
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی