مشخصات مجله

اپتوالکترونیک
نوع مجله
Research
کد
11573
شاپا چاپی
27831752
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه پیام نور
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
فیزیک
فعال
بله
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "اپتوالکترونیک" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله اپتوالکترونیک
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی