مشخصات مجله

آموزش و توسعه منابع انسانی
نوع مجله
Research
کد
10350
شاپا چاپی
32772423
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
علوم تربیتی
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "آموزش و توسعه منابع انسانی" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله آموزش و توسعه منابع انسانی
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی