مشخصات مجله

آفاق الحضاره الاسلامیه
نوع مجله
Research
کد
10764
شاپا چاپی
15626822
شاپا الکترونیکی
ناشر
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
تاریخ
فعال
بله
رتبه 1396
C
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "آفاق الحضاره الاسلامیه" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله آفاق الحضاره الاسلامیه
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی