مشخصات مجله

urban management and energy sustainability
نوع مجله
Research
کد
11956
شاپا چاپی
25381636
شاپا الکترونیکی
ناشر
انجمن علمی ساختمانهای پایدار ایران
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
معماری
فعال
بله
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ب
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "urban management and energy sustainability" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله urban management and energy sustainability
تاریخ
2024/Jul/16
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی