مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0514-7336
شاپا الکترونیکی
ناشر
UNIV SALAMANCA, EDICIONES
آدرس ناشر
SECRETARIADO PUBLICACIONES & INTERCAMBIO CIENTIFICO, PATIO DE ESCUELAS,1, APARTADO 325, SALAMANCA, SPAIN, 37080
گروه
archaeology
زبان
english spanish, castilian
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "zephyrus-revista de prehistoria y arqueologia" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله zephyrus-revista de prehistoria y arqueologia
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی