مشخصات مجله

zeitschrift fur philosophische forschung
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0044-3301
شاپا الکترونیکی
ناشر
VITTORIO KLOSTERMANN GMBH
آدرس ناشر
WESTERBACHSTRASSE 47, HAUS 1, FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY, D-60489
گروه
philosophy
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "zeitschrift fur philosophische forschung" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله zeitschrift fur philosophische forschung
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی