مشخصات مجله

theoria-revista de teoria historia y fundamentos de la ciencia
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0495-4548
شاپا الکترونیکی
ناشر
SERVICIO EDITORIAL UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO
آدرس ناشر
APARTDO 1397, LEOIA, SPAIN, E 48080
گروه
history & philosophy of science
زبان
english spanish, castilian
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "theoria-revista de teoria historia y fundamentos de la ciencia" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله theoria-revista de teoria historia y fundamentos de la ciencia
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی