مشخصات مجله

transport phenomena in nano and micro scales
نوع مجله
Research
کد
10686
شاپا چاپی
23223634
شاپا الکترونیکی
ناشر
دانشگاه سیستان و بلوچستان
وب سایت
وضعیت
در دست ارزیابی و رتبه بندی
زیرگروه
*
فعال
بله
رتبه 1396
B
رتبه 1398
ب
رتبه 1399
ب
رتبه 1400
ب
رتبه 1401
ج
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "transport phenomena in nano and micro scales" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله transport phenomena in nano and micro scales
تاریخ
2024/Jul/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی