مشخصات مجله

sobornost incorporating eastern churches review
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0144-8722
ناشر
ST BASILS HOUSE
آدرس ناشر
1 CANTERBURY RD, OXFORD, ENGLAND, OX2 6LU
گروه
religion
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "sobornost incorporating eastern churches review" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله sobornost incorporating eastern churches review
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی