مشخصات مجله

revue internationale de philosophie
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0048-8143
شاپا الکترونیکی
ناشر
REVUE INT PHILOSOPHIE
آدرس ناشر
UNIV LIBRE DE BRUXELLES, INST DE PHILOSOPHIE CP-188, AV. ROOSEVELT, 50, BRUSSELS, BELGIUM, B-1050
گروه
philosophy
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "revue internationale de philosophie" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله revue internationale de philosophie
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی