مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0397-7870
شاپا الکترونیکی
ناشر
ASSOC FRANCAISE ETUDES AMER
آدرس ناشر
8 RUE FEROU, PARIS, FRANCE, 75278
گروه
humanities, multidisciplinary
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "revue francaise d etudes americaines" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله revue francaise d etudes americaines
تاریخ
2024/Apr/14
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی