مشخصات مجله

porta linguarum
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
1697-7467
شاپا الکترونیکی
ناشر
UNIV GRANADA
آدرس ناشر
UNIV GRANADA, GRANADA, SPAIN, 18071
گروه
language & linguistics
زبان
spanish, castilian
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "porta linguarum" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله porta linguarum
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی