مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
2000-3560
شاپا الکترونیکی
ناشر
LMS-MODERN LANG TEACHERS ASSOC
آدرس ناشر
C/O BENGT HENNINGSSON, BOX 41, HISINGS KARA, SWEDEN, SE-425 02
گروه
language & linguistics | literature
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "moderna sprak" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله moderna sprak
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی