مشخصات مجله

نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
2094-6937
ناشر
ATENEO DE MANILA UNIV
آدرس ناشر
SCH HUMANITIES, DEPT ENGLISH, LOYOLA HEIGHTS, QUEZON CITY, PHILIPPINES, 1108
گروه
language & linguistics | literature
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "kritika kultura" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله kritika kultura
تاریخ
2024/Apr/18
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی