مشخصات مجله

kritika-explorations in russian and eurasian history
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
1531-023X
شاپا الکترونیکی
ناشر
SLAVICA PUBLISHERS
آدرس ناشر
INDIANA UNIV, 2611 E 10TH ST, BLOOMINGTON, USA, IN, 47408-2603
گروه
history
زبان
english
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "kritika-explorations in russian and eurasian history" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله kritika-explorations in russian and eurasian history
تاریخ
2024/Jun/20
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی