مشخصات مجله

journal of glass studies
نوع مجله
ISI
نوع آی‌اس‌آی
AHCI
شاپا چاپی
0075-4250
ناشر
CORNING MUSEUM GLASS
آدرس ناشر
CORNING GLASS CENTER, CORNING, USA, NY, 14831
گروه
art
زبان
multi-language
فعال
بله
جستجو در
جستجو در
جستجو در

درخواست چاپ مقاله در این مجله

چنانچه تمایل دارید تا موسسه تدبیرساز مقاله شما را در مجله "journal of glass studies" اکسپت و چاپ کند، فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمائید.

زمان عادی پذیرش مقاله
حداقل 180 روز
زمان اخذ پذیرش مجله توسط تدبیرساز
تماس بگیرید
نرخ عادی پذیرش مجله
15 الی 25 درصد
نرخ پذیرش مقاله در این مجله
تماس بگیرید
شرح سرویس
اکسپت و چاپ مقاله در مجله journal of glass studies
تاریخ
2024/Jul/13
مشاهده مجله قبلی
مشاهده مجله بعدی